به انجمن های تخصصی دانلود رایگان خوش آمدید
نام کاربری یا ایمیل:  
پسورد:     
ثبت نام | بازیابی پسورد
ثبت نام راهنما لیست اعضا مشاهده ارسال های جدید مشاهده ارسال های امروز
X اطلاعات تالار نشان میدهد که شما عضو نیستید. لطفا از این لینک در کمتر از 1 دقیقه ثبت نام کنیدارسال موضوع  ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امیتازات : 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

آراستگي در اسلام

نویسنده پیام
*
ارسال ها: 7,119
اعتبار: 23
سپاس کرده: 665
سپاس شده: 3,047 در 1,516 موضوع

امتياز: 1,262.27

ارسال: #1
آراستگي در اسلام
عموما اعتقاد براين است كه برداشتهاي اوليه بسيار اهميت دارند. بسياري ازما مي پذيريم كه برداشتهاي اوليه اي كه ما ازديگران داريم، روند ارتباط مارا باآنان به صورتي حياتي شكل خواهند داد.اين پديده درروانشناسي اجتماعي اثر تقدم گفته مي شود، ازاين رو افراد براي حضور درمصاحبه شغلي، ديدار بادوست جديد، اولين ملاقات با همسر آينده خويش كه درآن نخستين برخورد را باديگري دارند، با تمام دقت خودرا آماده مي كنند.اين ارتباط، يك نوع ارتباط غيركلامي گفته مي شود. اين ارتباط غيركلامي درنگاه اول ، درشكل گيري برداشتهايي كه افراد ازما دارند بسيارمهم است. به طورمثال يك نگاه، نوع لباس، قيافه ظاهري و... خود كافي است، تا اطلاعات زيادي را به طرف مقابل بدهد.ما بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه آراستگي كه محل بحث ماست، فقط مرتبط با يك نوع خاص ازارتباطات ذكرشده نيست، بلكه مي توان گفت، آراستگي درتك تك اين موارد موضوع ومصداق پيدا مي كند.آراستگي درهريك ازانواع ارتباط غيركلامي مانند حالات چهره، تماس چشمي، قيافه ظاهري، نگاه، حركات دست و بدن نوع لباس مي تواند درنوع برداشتي كه ازما مي شودتاثيرگذارباشد.1«آراستن به معناي زينت دادن وتزيين كردن است. معناي ديگري مانند منظم ومرتب بودن وهماهنگ بودن، آماده ومهيا بودن نيز گفته شده كه كاملا مرتبط با معناي اول است، زيرا تزيين كردن به نوعي با نظم وهماهنگي همراه است ومعرف آماده ومهيا بودن براي مقصود مورد نظر. درمقابل آراستن كه معمولا با يك افزايش همراه است، پيراستن قرار مي گيرد كه ويژگي آن كاستن وزدن شاخ وبرگ است.»2

آراستگي وفطرت

آراستگي لبخند روح ماست وبه بينندگان وهمراهان وهم ازاين رو به برقراري واستحكام روابط اجتماعي مارا ياري مي رساند، اين نكته درست كه آراستگي مرتبط باظاهر انسان است، اما خود گوياي درون وشخصيت فرد مي باشد. اگر فردي آراسته ومرتب بود مي تواند برداشتي خوب ازخود(درون وشخصيتش) به طرف مقابل تحويل دهد وهمچنين برقرار كردن ارتباط او باديگران بسيار ساده وراحت مي باشد. ازجمله خلقياتي كه يك فرد آراسته،باظاهر آراسته اش به ديگران مي فهماند مرتب ومنظم بودن، ساده بودن، تجمل گرا بودن وضعف شخصيتي يا قوي بودن شخصيت است.بيان اين مورد آخر به اين نحو است كه باتوجه به ورود فرهنگ بيگانه دركشورما وبه دنبال آن تبعيت افراد به خصوص جوانان ازمدگرايي مي توان به مورد آخر پي برد.امروزه روانشناسان مي گويند فردي كه مدام درپي وفق دادن خود باالگوها ومدهاي ارائه شده درجامعه باشد اين حاكي ازضعف شخصيت وي مي باشد، اما آن جواني كه با سليقه خود لباس برتن مي كند وسادگي ومتانت را اصل درپوشش خود قرار مي دهد داراي روحي قوي وبه خود متكي است. البته بايد به اين نكته توجه كردكه پيروي ازمد هميشه بدنيست، البته آن مدي كه مطابق بادستورات جامعه اسلامي است ومبتكر آن هم فردي درداخل جامعه باشد، وازسوي غرب به ما تحميل نشده باشد.همانطور كه انسان براي آراستگي ظاهري نيازمند لوازمي است، براي آرايه هاي درون خود نيز به خيلي چيزها نياز دارد ازجمله حسن خلق، آداب معاشرت، توجه به خدا ودوري جستن ازرذايل اخلاقي از جمله لوازمي است كه براي آراستگي باطني لازم است. بااين همه نمي توان آراستگي را منحصر به يك مورد دانست درظاهر يا باطن بلكه درهردو مورد لازم است.همانطوركه ما متوجه آراسته بودن ظاهر واطراف خود هستيم، خانه خود را پاكيزه ومرتب نگاه مي داريم، دل ماهم خانه خداست بايد به خود بيائيم وتوجه كنيم به اينكه دلمان را به چه چيزهائي بيارائيم، بايد ببينيم روحمان را باچه لوازمي آرايش مي كنيم، خداوندي كه دنيارا سرتاسر زيبائي كرده، ماهم بيائيم درس خدائي بگيريم ودرونمان را بازيبائيهاي خدائي بيارائيم.

اهميت آراستگي درآموزه هاي ديني

تعاليم آسماني ما با ويژگي هاي جسم وروح انسان هماهنگي دارد، وبه گواهي روانشناسان حس زيبائي دوستي وزيبائي خواهي، يكي ازچهار بعد روح انساني است.خداوند كه خود مظهر زيبائي وجمال است، زيبائي را دوست دارد، وازژوليدگي بيزار مي باشد. بنابراين درقران به اين مسئله تاكيد مي كند، وبه بندگانش دستور داده«يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد»

اي فرزند آدم هرگاه به مسجد مي روي خود را بياراي وزينت كن.3همچنين بزرگان دين ما بخصوص ائمه عليه السلام درآموزه هاي ديني به اين مسئله توجه كرده اند. رسول خدا صلي الله عليه و اله مي فرمايند: «خداوند دوست ميدارد هرگاه مومني نزد برادرش مي رود، آماده وآراسته باشد»4درآيه بالا خداوند يك امر ظاهري را توام بايك امر معنوي وديني دانسته است كه اين حكايت ازتاثيرگذاري زياد وضع ظاهر درحاضرشدن درمكانهاي عمومي است، آن هم مكاني كه درآن به عبادت خداوند پرداخته مي شود، وآراسته حاضرشدن افراد درمسجد خود باعث جذب افراد بسيارزيادي كه خيلي به مسائل عبادي توجه نمي كنند شود، همان طوركه اگر فردي با وضعيت ناآراسته اي درمسجد حاضر شود، چه بسا باعث دل زدگي جوانان ازاين مكان گردد، اين خود يك درس بزرگ ازاين آيه قران است.به خصوص ما بارعايت اين كارمي توانيم باعث جذب افراد شويم. هنگامي كه فردي بنا براتفاق گذرش به مسجد مي افتد هنگامي كه وضعيت نمازگزاران را درحالي مطلوب ببيند وآنان را آراسته وتميز ببيند اين خود باعث جذب آن فرد به اين مكان مي شود تادفعه بعد ازروي اختيار وباشوق وذوق آيد، البته اين يك راه جذب افراد به مسجد ومكانهاي مقدس است.اسلام به مسلمانان توصيه مي كند كه دربرخورد با مردم وموقع حضور دراجتماع به زيبائي وآراستگي ظاهر خود اهتمام ورزند وگزارش شده پيامبراكرم صلي الله عليه و اله به آب نگاه مي كرد وموي خودرا تميزومرتب مي كردوشانه مي زد وباظاهري آراسته با مردم مواجه مي شد ومي فرمود:«خداوند دوست دارد هرگاه بنده اش ازخانه خارج مي شود، خودرا براي برادرانش بيارايد.»5البته اين نكته را هم بايد رعايت كرد كه نه فقط هنگام حضور دراجتماع ودرنزد ديگران بايد خودرا مرتب كرد وآرائيد بلكه انسان درهمه حال، حتي درحال تنهائي وخانه شخصي خود هم بايد تميزي ومرتب بودن را رعايت كند.انسان هنگام حضور درنزد خداوند هم بايد به رعايت پاكيزگي ومرتب بودن بپردازد مخصوصا درحال نماز كه دردستورات واحكام دين ماهم اين مسئله وارد شده است.درآخرهم مرتبط باهمين مطلب، سخني ازاستاد مطهري را بيان مي كنم: «گرايش انسان به زيبائي وجمال يكي ازخواستهاي فطري انسان واحساس لذت اززيبائي وتناسبها وپاكيزگي ها، با سرشت انسان آميخته شده است»6--------------------------------------------------------------------------------

پي نوشتها:1-رك.مسعود آذربايجاني .مجله حديث زندگي. ش(1).

2-مسعود آذربايجاني، مجله حديث زندگي، ش(1).

3-سوره اعراف، آيه 31

4-محمد مهدي ري شهري، ميزان الحكمه.ج5.ص2297

5-وسائل الشيعه ، الحر العاملي، ج3ص343.

6-فطرت ، مرتضي مطهري، ص80.

امضا كاربر
پنج شنبه ۳۱ تير ۱۳۸۹ ۰۰:۰۹ صبح
مشاهده وب سایت کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر سپاس نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال موضوع  ارسال پاسخ 


تالار گفتمان اف دی ال - انجمن تخصصی دانلود رایگان - تالار گفتگوی ایرانیان © 1397.