به انجمن های تخصصی دانلود رایگان خوش آمدید
نام کاربری یا ایمیل:  
پسورد:     
ثبت نام | بازیابی پسورد
ثبت نام راهنما لیست اعضا مشاهده ارسال های جدید مشاهده ارسال های امروز
X اطلاعات تالار نشان میدهد که شما عضو نیستید. لطفا از این لینک در کمتر از 1 دقیقه ثبت نام کنیدارسال موضوع  ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امیتازات : 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

رفاه اجتماعی

نویسنده پیام
*
ارسال ها: 1,324
اعتبار: 10
سپاس کرده: 729
سپاس شده: 874 در 439 موضوع

امتياز: 5,017.25

ارسال: #1
رفاه اجتماعی
رفاه اجتماعي كه زماني يك بحث فرعي و حاشيه اي بود امروزه به جايگاهي رسيده كه يكرشته دانشگاهي شده است .

-1 هدف دوره

رفاه اجتماعي شامل مجموعه اقداماتي درسطوح اجرايي از سياستگذاري تا ارائه خدمات است كه در هر يك از بخشهاي دولتي ، خصوصي، خانواده و خيريه با هدف كاهش ، رفع ، كنترل يا پيشگيري از مشكلات اجتماعي صورت ميگيرد.

منظور از مشكل اجتماعي هر پديده اجتماعي است كه به اعتقاد كثيري از افرادجامعه ، مخل كيفيت زندگي يا تهديد كننده ارزشهاي آن جامعه باشد ، علل يا عوارضاجتماعي داشته باشد و حل آن مستلزم سياستگذاري اجتماعي باشد
.

براساس اين تعريف، پديده هايي نظير فقر ، نابرابري (اقتصادي ، قومي ، جنسي و غيره ) مشكلات نهادآموزش (مثل بي سوادي ، افت تحصيلي و كيفيت پايين آموزشها ) مشكلات نهاد بهداشت (مثلدسترسي ناكافي به خدمات و كيفيت پايين خدمات ) مشكلات نهاد توليد (مثل بيكاري وكمبود بهره وري نيروي انساني و سرمايه )مشكلات نهاد خانواده (مثل فروپاشي و تزلزلخانواده ها ، خشنونت خانگي و فرار كودكان ) و انحرافات اجتماعي (مثل مشكلات بهداشتروان ، اعتياد ، خشونت و جرم ) همگي مشكل اجتماعي تلقي مي شوند
.

رفاه اجتماعيشامل شش قلمرواصلي است كه حوزه هاي اصلي فعاليت اين دانش آموختگان را نيز تشكيل ميدهد
:


-1تامين اجتماعي:

مجموعه اقداماتي عمدتا به شكل بيمه و با مشاركتنيروي كار و كارفرماست كه با هدف تامين حداقل نيازهاي كار در موارد افت در آمد نظيربيماري ، از كارافتادگي و بازنشستگي صورت مي پذيرد
.

در برخي كشورها تاميناجتماعي با مفهوم گسترده تري مد نظر است كه تقريبا همه قلمروهاي رفاه اجتماعي را دربرمي گيرد
.

-2خدمات اجتماعي
:

مجموعه اقداماتي عمدتا به شكل غيربيمه اي (حمايتي ) است كه با هدف تامين حداقل نيازهاي بخشي از جامعه كه تحت پوشش تاميناجتماعي قرار نمي گيرند ، صورت مي پذيرد
.

پرداخت يارانه به خانوارهاي زير خطفقر از جمله مهمترين اين اقدامات است كه در بخش دولتي سازماندهي و اجرا مي شود. درعين حال ، خدمات اجتماعي محدود به فعاليتهاي دولت نمي شود و امروزه طيف وسيعي ازفعاليتهاي سازمانهاي غيردولتي بويژه خيريه ها را در بر مي گيرد
.

-3بهداشت همگاني
:

هر اقدامي كه هر يك از بخشهاي جامعه (اعم از دولتي ، دولتي ، خانوادهو خيريه ) براي دسترسي عموم افراد آن جامعه به خدمات بهداشتي مورد نياز آنها و برايتامين ساير نيازهاي بهداشتي آنها انجام دهد ، در اين قلمرو قرار مي گيرد
.
پرداخت يارانه غذا براي پيشگيري از سو تغذيه و عوارض آن و تاسيس خانه ها يبهداشت و بيمارستانهاي دولتي ، از جمله مهمترين اين اقدامات در بخش دولتي است . خيريه ها در اين زمينه هم نقش قابل توجهي مي توانند ايفا كنند
.

امضا كاربر
یادمان باشد اگر سرد شدیم...
از صدای نفس خاطره هاست...
که چنین دلگرمیم...
يك شنبه ۸ آبا ۱۳۹۰ ۱۱:۳۶ صبح
یافتن تمامی ارسال های این کاربر سپاس نقل قول این ارسال در یک پاسخ
*
ارسال ها: 1,324
اعتبار: 10
سپاس کرده: 729
سپاس شده: 874 در 439 موضوع

امتياز: 5,017.25

ارسال: #2
RE: رفاه اجتماعی

-4آموزش همگاني
:

تامين نيازهاي آموزشي پايه براي همگان در اين قلمرو قرار مي گيرد. تاسيسمدارس دولتي براي طبقات فقير از مهمترين اين اقدامات در بخش دولتي و تاسيس خيريههايي براي تامين نيازهاي تحصيلي كودكان فقير از جمله اين اقدامات در بخش غير دولتياست
.

-5اشتغال
:

هر اقدامي كه در هر يك از بخشهاي دولتي و غيردولتي برايافزايش اشتغال و كاهش بيكاري صورت گيرد ، در اين قلمرو قرار دارد
.
ارائه آموزشهاي فني – حرفه اي ، خدمات كاريابي و بيمه بيكاري از جمله اينهاست . در برخي تقسيمبنديها اين قلمرو زير مجموعه اي از تامين اجتماعي قلمداد مي شود
.

-6مسكن
:

تامين سرپناه براي همگان در اين قلمرو قرار مي گيرد كه نظير ساير قلمروهايپيشگفته شامل فعاليتهاي در هر دو بخش دولتي (مثل واگذاري مسكن به طبقات نيازمند بهشكل اجاره يا اجاره به شرط تملك و پرداخت وامهاي دراز مدت كم بهره براي تهيه مسكنبه طبقات كم درآمد) و غيردولتي (بويژه خيريه ) مي شود
.

به روشني ديده مي شود كهرفاه اجتماعي حوزه وسيعي از فعاليتهاي دولت و جامعه مدني را شامل مي شود
.

اين حجم وسيع عمليات و اين سهم عظيم بودجه دولتي و يا درآمدهاي ملي مستلزم تربيت نيروي انساني كارآمد براي اداره دستگاههاي متولي رفاه اجتماعي اعم از دولتي (صف يا ستاد(خيريه و انتفاعي است كه مهارتهاي تحليل ، پژوهش و ارزشيابي را داشته باشند
.

دوره كارشناسي ارشد رفاه اجتماعي براي پاسخ به چنين ضرورتي طراحي شده است.

امضا كاربر
یادمان باشد اگر سرد شدیم...
از صدای نفس خاطره هاست...
که چنین دلگرمیم...
يك شنبه ۸ آبا ۱۳۹۰ ۱۱:۳۶ صبح
یافتن تمامی ارسال های این کاربر سپاس نقل قول این ارسال در یک پاسخ
*
ارسال ها: 1,324
اعتبار: 10
سپاس کرده: 729
سپاس شده: 874 در 439 موضوع

امتياز: 5,017.25

ارسال: #3
RE: رفاه اجتماعی
درسهای رشته:

رديف
نام درس
1
آمار و روش تحقيق مقدماتي
2
ارزشيابي برنامه ها و طرح هاي رفاهاجتماعي
3
اقتصاد خرد و كلان
4
اقتصاد رفاه
5
برنامه ريزي و مديريت استراتژيك
6
پايان‌نامه
7
حقوق رفاه
8
خدمات اجتماعي و شناخت گروههاي هدف
9
روانشناسي اجتماعي
10
روش تحقيق پيشرفته در توسعه در رفاهاجتماعي
11
زبان تخصصي
12
سازمان و مديريت
13
سلامت اجتماعي
14
سياست هاي اجتماعي و برنامه هاي توسعه
15
سيستم هاي اطلاع رساني پزشكي
16
فنون پيشگيري از انحرافات اجتماعي وارتقاي سلامت اج
17
مشكلات اجتماعي
18
نظريه هاي جامعه شناسي
19
نظريه هاي رفاه اجتماعي

امضا كاربر
یادمان باشد اگر سرد شدیم...
از صدای نفس خاطره هاست...
که چنین دلگرمیم...
يك شنبه ۸ آبا ۱۳۹۰ ۱۱:۳۷ صبح
یافتن تمامی ارسال های این کاربر سپاس نقل قول این ارسال در یک پاسخ
*
ارسال ها: 1,324
اعتبار: 10
سپاس کرده: 729
سپاس شده: 874 در 439 موضوع

امتياز: 5,017.25

ارسال: #4
RE: رفاه اجتماعی
بازار کار:


تواناييهاي مورد انتظار:

-توانايي كاربرد نظريه هاي علمي در تشخيص مشكلاتپيچيده رفاه اجتماعي
.

-مهارت هاي كمي لازم براي مدل سازي مشكلات ، اجرا وارزشيابي راه حلها
.

-درك جامعي از اهميت تعيين راهبرد (استراتژي ) درسازمانهاي رفاه اجتماعي
.

-توانايي كار موثر در گروه و تيم و راهبري آنها
.

-توانايي پژوهش و تحليل در مسائل و مشكلات اجتماعي
.

-توانايي تدوينسياستها ، برنامه ها و راهكارهاي موثر (eeffective) و كار آ
(efficient)

-برايحل مسائل و مشكلات اجتماعي براساس يافته هاي پژوهشي

-توانايي تدوين و اجرايارزشيابي براي برنامه ها و راهكارهاي اجرا شده به منظور ارتقا كيفيت خدمات وسياستهاي رفاه اجتماعي.

-توانايي مستند سازي تجارب سازماني و يافته هاي پژوهشيبراي ارتقا علم رفاه اجتماعي
.

شرايط و ضوابط شركت در دوره
:

-دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس از يكي از دانشگاه هاي معتبر داخلي يا خارج از كشور مورد تاييدوزارت علوم ، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در يكي ازرشته هاي مددكاري اجتماعي ، برنامه ريزي اجتماعي پژوهشگري اجتماعي ، مردم شناسي ،تعاون ، علوم سياسي، روان شناسي ، جامعه شناسي ، جمعيت شناسي ، اقتصاد ، مديريت ،بهداشت عمومي ، حقوق ، رشته هاي توانبخشي فيزيو تراپي ،گفتار درماني ، كار درماني( پرستاري ، شنوايي شناس ، آموزش كودكان استثنايي و بينايي سنجي
(

-دارا بودنشرايط كلي ورود به كارشناسي ارشد
.

-برخورداري از توانايي جسمي لازم و متناسببا رشته تحصيلي

امضا كاربر
یادمان باشد اگر سرد شدیم...
از صدای نفس خاطره هاست...
که چنین دلگرمیم...
يك شنبه ۸ آبا ۱۳۹۰ ۱۱:۳۷ صبح
یافتن تمامی ارسال های این کاربر سپاس نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال موضوع  ارسال پاسخ 


تالار گفتمان اف دی ال - انجمن تخصصی دانلود رایگان - تالار گفتگوی ایرانیان © 1397.