به انجمن های تخصصی دانلود رایگان خوش آمدید
نام کاربری یا ایمیل:  
پسورد:     
ثبت نام | بازیابی پسورد
ثبت نام راهنما لیست اعضا مشاهده ارسال های جدید مشاهده ارسال های امروز
X اطلاعات تالار نشان میدهد که شما عضو نیستید. لطفا از این لینک در کمتر از 1 دقیقه ثبت نام کنیدارسال موضوع  ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امیتازات : 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

آداب* ازدواج* و همسرداری*

نویسنده پیام
*
ارسال ها: 564
سپاس کرده: 4,019
سپاس شده: 3,477 در 1,466 موضوع

امتياز: -19,971.50

ارسال: #1
آداب* ازدواج* و همسرداری*
● حالتها
بعد از بیان* زمانهای* راحج* و مستحب* مباشرت*، به* حالتهای* جنسی* و رفتار و گفتار زوجین* می*پردازیم*.قبل* از آن* که* به* مقدمه* مباشرت* بپردازیم* ضروری* است* حالتهای* جنسی* زن* و مرد را بدانیم* و میزان* خواهشها و کششهای* درونی* هر یک* را بشناسیم*.
از امام* صادق* (ع*)نقل* شده* است* که*:زن* نود و نه* بار بیش* از مرد لذت* و شهوت* را احساس* می*کند ولی* خداوند تبارک* و تعالی* او را به* رشته* حیا مقید کرده* است*.
بنابراین* خواهشها و تمنیات* درونی* زن* هرگز اندک* نیست* بلکه* این* حجب* و حیای* زن* است* که* به* طور فطری* او را ماخوذ به* حیا می*کند و مانع* از آن* می*شود که* زن* در مقابل* نامحرم* به* کارهایی* که* دور از شرم* و حیاست* مرتکب* شود و زمانی* این* رشته* حیای* بین* زن* و شوهر به* درستی* از بین* می*رود و تمنیات* و خواهشهای* درونی* زن* نسبت* به* شوهر و مرد حلالش* بروز می*کند و مرد را به* رفتار جنسی* مناسبی* وادار می*سازد که* فروگذاری* از آن* موجب* مشکلات* روحی* ـ روانی* و حتی* جسمی* برای* زوجه* می*شود.
از سوی* دیگر خواهش* جنسی* مرد بر کسی* پوشیده* نیست* و این* نیروی* درونی* از ابتدای* سن* بلوغ* تا کهنسالی* باقی* است* و استعداد مباشرت* برای* تولید نسل* همواره* در مردان* موجود است* گر چه* حسب* شرایط جسمی* و کاری* ممکن* است* شدت* ضعف*هایی* پیدا کند ولی* قدرت* بارور ساختن* مردان* از بین* نمی*رود، این* در حالی* است* که* استعداد باردار شدن* خانمها تا سن* یائسگی* است* و بعد از آن* معمولا خانمها باردار نمی*شوند و تمایلات* جنسی* آنان* نیز فروکش* می*کند.
● رفتارها
شاید هیچ* رفتاری* از انسان* پرهیجان*تر و تاثیرگذارتر از رفتار جنسی* و مقدمات* آن* نباشد.رفتاری* که* با ترشح* هورمونها و فعالیت* غدد به* اوج* هیجان* و التهاب* می*رسد و رابطه* انکارناپذیری* بین* روان* (روح*)و جسم* در این* مورد هویدا می*شود;با روانی* که* اگر از نظر جنسی* ارضا نشود به* جسم* لطمه*ای* سخت* می*زند و افسردگی* روحی* موجب* کوفتگی* جسمی* می*شود و جسم* انسان* در اثر پژمردگی* روان* کسل* و غمناک* می*شود.
رفتار جنسی* تنها نزدیکی* نیست* و اسلام* نیز بدین* مهم* اهتمام* داشته* است* و زوجین* را به* تمهید مقدماتی* ترغیب* کرده* است* تا قبل* از مباشرت* بدان* مبادرت* ورزند و این* نشان* از شناخت* دقیق* اسلام* از انسان* است*.
اولین* توصیه* عمومی* و خاص* این* مورد تمیزی* و نظافت* زوجین* است*;بنابر روایت* مشهور از پیامبر اسلام* (ص*)که* فرمود:«پاکیزگی* نشانه* ایمان* است*»همه* مومنین* در زندگی* شخصی* و اجتماعی* خود باید این* صفت* را دارا باشند.
جای* تاسف* است* که* زیبایی* و تمیزی* و خوشبویی* از ویژگی* برجسته* پیامبر(ص*)است* ولی* آن* را خواه* در محیط کار یا منزل* رعایت* نمی*کنیم*.به* هر شکل* تمیزی* و پاک* بودن* در اسلام* همواره* مورد توصیه* و تاکید بوده* است*.به* ویژه* آن* که* این* وصف* مقدمه* باید اقدام* مهم* مباشرت* قرار گیرد.به* قدری* اسلام* مسئله* طهارت* و پاک* بودن* را اهمیت* داده* است* که* مباشرت* دوم* را بدون* طهارت* و غسل* بعد از مباشرت* اول* خوب* و پسندیده* نمی*داند.
آنگاه* بعد از تمیزی* و آراستگی* در مورد مقدمات* رفتار و مباشرت*، اسلام* مرد را توصیه* به* تانی* و عدم* عجله* می*کند و از او می*خواهد که* از نظر رفتار جنسی* زوجه* را آماده* مباشرت* سازد، بنابراین* فرآیند ملاعبه* یا مداعبه* (بازی* کردن*)را مستحب* می*داند.
از امام* صادق* (ع*)نقل* شده* است*:ملاعبه* زوجین* مباشرت* را بهتر می*سازد.(جامع* احادیث* شیعه*، ج* ۲۵، ص* ۲۵۶ به* بعد)مرحوم* کلینی* در کافی* از امام* صادق* (ع*)و او از پیامبر اسلام* (ص*)نقل* فرمودند که*:هنگام* مباشرت* همانند پرنده* عمل* نکنید;باید مکث* و تامل* داشته* باشید.(کافی*، ج* ۵، ص* ۴۹۷)
در مستدرک* (ج* ۱۴، ص* ۲۲۱)از رساله* ذهبیه* منسوب* به* امام* رضا (ع*)نقل* شده* است* که* حضرت* فرمود:مباشرت* نکنید با همسرتان* مگر این* که* ملاعبه* داشته* باشید و بر این* کار کثرت* و زیاده* داشته* باشید تا این* که* شهوت* مغلوب* شود.
همچنین* در کتاب* خصال*، ص* ۶۳۷ از حضرت* علی* (ع*)نقل* شده* است*:هنگامی* که* مردی* اراده* مباشرت* با زنش* را داشته* باشد عجله* نکند زیرا برای* زن* نیازهایی* است* که* در مقدمات* باید برآورده* شود.
بعد از ملاعبه* و انجام* مقدمات* مستحب* و ضروری* آن* گاه* که* مباشرت* و مواقعه* انجام* می*شود زوجین* باید مراقب* این* نکته* باشند که* یکدیگر را ارضا کنند و تنها به* فکر لذت*جویی* یک* جانبه* خود نباشند.به* ویژه* در مورد مردان* که* زودتر به* اوج* هیجان* جنسی* می*رسند این* مسئله* ضرورت* دارد که* باید ملاحظه* ارضای* همسر خود را داشته* باشند.
از امام* صادق*(ع*)روایت* شده* است*:اگر مردی* با همسرش* مباشرت* کند و او را ارضا نکند و همسرش* از بستر برخیزد به* سیاه* زنگی* دست* یابد و بدو متوسل* و متشبث* می*شود پس* به* هنگام* مباشرت* ملاعبه* و بازی* کنید که* لذت* بخش*تر و بهتر است*.
سزاور آن* است* که* مباشرت* زوجین* در عریانی* کامل* نباشد بلکه* با پوششی* هر چند اندک* همراه* باشد و مباشرت* در حمام* و استخر و...مطابق* روایات* جایز و درست* است*.
آنچه* از محرمات* و مکروهات* مباشرت* زوجین* خارج* می*شود آنان* می*توانند به* هر شکل* از یکدیگر لذت* ببرند و باید توجه* داشته* باشند که* رفتارهای* مناسب* و موجب* لذت* را فرا بگیرند که* این* اعمال* نیز در زمره* اعمال* خوب* و پسندیده* حضرت* دوست* قرار گیرد.
● عبادت* و ایام
▪ نماز با حضور قلب*
چه* بسیار افرادی* که* تنها اعمال* نماز را به* جا می*آورند و هرگز قلبشان* خاضع* و متوجه* خداوند نیست*.خشوع* نمازگزار علامت* ایمان* اوست*.از امام* باقر(ع*)نقل* شده* است* که* از بعضی* از بندگان* نصف* نماز را بالا می*برند و از بعضی* دیگر ثلث* و از بعضی* دیگر ربع* و از بعضی* دیگر خمس* نماز را بالا می*برند و آن* قسمت* از نماز بالا می*رود که* با حضور قلب* باشد.
حضرت* رسول* (ص*)می*فرماید:چون* بنده* مومن* به* سوی* نماز برمی*خیزد خداوند عالم* نظر رحمت* به* سوی* او می*افکند و روی* لطف* و احسان* به* سوی* او می*دارد و رحمت* او بالای* سرش* تا آسمان* بر او سایه* می*اندازد و ملائکه* بر گرد او احاطه* می*نمایند و فرشته*ای* بر بالای* سر او ایستاده*، می*گوید که*:اگر بدانی* که* منظور نظر کیستی* و با که* مناجات* می*کنی*، هرگز به* غیر او توجهی* نکرده* و از جای* نماز حرکت* نمی*کردی*.
▪ اجتهاد و تقلید چه* کاربردی* در رفتار و گفتار ما دارد؟
هر مسلمان* به* اصول* پنجگانه* دین* باید از روی* عقل* و استدلال* معتقد باشد و در فروع* دین* مانند نماز، روزه* و...جهت* قانونمندی* شخصی* و اجتماعی* یا باید صاحب* نظر و مجتهد باشد و یا این* که* از مرجع* فقیه* تقلید کند.بدیهی* است* انسان* در کاری* که* تخصصی* ندارد از متخصصین* آن* رشته* تقلید و پیروی* می*کند و با یک* جمله* «من* خودم* بلدم*»نمی*توان* تخصص* یک* رشته* را کسب* کرد.
گرایش* فقه* برای* قانونمندی* شخصی* و اجتماعی* انسان* از همین* موارد است* که* انسان* اگر می*خواهد مطابق* فرهنگ* و فقه* اهل* بیت* (ع*)زندگی* شخصی* و اجتماعی* خود را سامان* دهد یا باید خودش* مجتهد باشد و یا اینکه* از یک* مجتهد تقلید و پیروی* کند، همان* طور که* در مورد سایر تخصصها نیز اینچنین* است*.
▪ نذر چیست* و چگونه* بر انسان* واجب* می*شود؟
نذر عبارت* است* از التزام* انسان* به* انجام* کار خیری* برای* خداوند خالق* یا ترک* کاری* برای* خداوند که* انجام* ندادن* آن* بهتر است*.برای* وجوب* نذر علاوه* بر نیت* باید صیغه* خوانده* شود، البته* لازم* نیست* که* به* عربی* باشد مثلا بگوید «اگر بیماری* من* خوب* شود در راه* خداوند گرسنه*ای* را سیر می*کنم*»نذر او صحیح* است*.
نذر زن* بدون* اجازه* شوهر باطل* است* اما اگر زن* با اجازه* شوهر نذر کند پس* از مدتی* شوهر نمی*تواند نذر او را به* هم* بزند یا مانع* از عمل* کردن* زن* به* نذر شود.
▪ تخلف* از نذر و کفاره* آن* چیست*؟
چنانچه* کسی* نذرش* برآورده* شود و اختیارٹ با عمل* به* نذر مخالفت* کند باید کفاره* روزه* خواری* ماه* رمضان* را بدهد یعنی* شصت* فقیر را طعام* دهد یا این* که* دو ماه* پی*درپی* روزه* بگیرد.
چنانچه* کسی* قبل* از آنکه* نذرش* انجام* شود متعلق* نذر را انجام* دهد و بعد از آن* تلاش* انجام* شود انجام* متعلق* اول* کفایت* نمی*کند بلکه* باید بعد از انجام* نذرش* آنچه* را که* التزام* داده* است* انجام* دهد.
پنج شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۰ ۱۴:۲۰ عصر
یافتن تمامی ارسال های این کاربر سپاس نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال موضوع  ارسال پاسخ 


تالار گفتمان اف دی ال - انجمن تخصصی دانلود رایگان - تالار گفتگوی ایرانیان © 1397.